تعرفه های بنر و بیلبورد

جهت دریافت لیست هزینه های چاپ، خواهشمند است با ما تماس حاصل فرمایید و یا از طریق فرم تماس با ما یا ارسال ایمیل درخواست نمایید.


لیست تعرفه های طراحی بنر و بیلبورد در صورتی که "همراه با سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی بنر ۳ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بنر ۶ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بیلبورد تا ۸ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بیلبورد تا ۱۲ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بیلبورد تا ۱۶ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
هزینه های چاپ جدا از هزینه طراحی می باشند

لیست تعرفه های طراحی بنر و بیلبورد در صورتی که "بدون سفارش چاپ" باشد
خدمات (طراحی) قیمت (تومان) توضیحات
طراحی بنر ۳ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بنر ۶ لت ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بیلبورد تا ۸ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بیلبورد تا ۸ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
طراحی بیلبورد تا ۱۶ صفحه ... جهت اطلاع تماس حاصل نمایید
***